Rekrutacja 2019

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwic w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klas IV oraz VII szkół podstawowych

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwic sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO GLIWICE,

DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

 

L.p.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 13.05.2019 r.

 do 24.05.2019 r.

do godz. 15:00

od 12.08.2019 r.

 do 21.08.2019 r.

do godz. 15:00

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 13.05.2019 r.

do 27.05.2019 r.

od 12.08.2019 r.

do 22.08.2019 r.

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

29.05.2019 r.

od godz. 12:00

23.08.2019 r.

od godz. 12:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 29.05.2019 r.

do 07.06.2019 r.

do godz. 15:00

od23.08.2019 r.

 do 28.08.2019 r.

do godz. 15:00

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

 

10.06.2019 r.

do godz. 15:00

29.08.2019 r.

do godz. 15:00

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH 

L.p.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas dwujęzycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 01.04.2019 r.

do 20.04.2019 r.

do godz. 15:00

od 19.08.2019 r.

do 23.08.2019 r.

do godz. 15:00

2.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

 

 

 16.05.2019 r.

godz. 15:00

 26.08.2019 r.

godz. 15:00

3.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej o świadectwo ukończenia
klasy VI.

 

od 21.06.2019 r.

do 26.06.2019 r.

od godz. 15:00

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

27.06.2019 r.

27.08.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

28.06.2019 r.

do godz. 12:00

28.08.2019 r.

do godz. 12:00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

   

od 28.06.2019 r.

do 04.07.2019 r.

do godz. 15:00

 

 

od 28.08.2019 r.

do 29.08.2019 r.

do godz. 15:00

 

7.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

05.07.2019 r.

do godz. 15:00

30.08.2019 r.

do godz. 15:00

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 1 w roku szkolnym 2019/2020

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach - REJON

 TUTAJ -*.PDF

 OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO - kl. 1

TUTAJ -   *.PDF

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 1 w roku szkolnym 2019/2020 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach  - SPOZA OBWODU

TUTAJ - *.PDF

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 4 w roku szkolnym 2019/2020

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach - REJON

TUTAJ - *.PDF 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO KLASY 4 w roku szkolnym 2019/2020

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach  - SPOZA OBWODU

TUTAJ - *.PDF

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO - kl. IV

TUTAJ - *.PDF

 

 Podanie kandydata do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach, 

do kl. VII w roku szkolnym 2019/2020

TUTAJ - *.PDF

 

 wykaz ulic obwodu

 

Wniosek o objęcie ucznia nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

 

Oświadczenie o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka niemieckiego

jako języka mniejszości narodowej.

Joomla templates by a4joomla